Poslední zářijový den je nejzazším termínem, kdy má vláda předat návrh státního rozpočtu do parlamentu, konkrétně Poslanecké sněmovny.  A nemám důvod nevěřit, že tomu je tak i letos. Zatím nejsou známa konkrétní čísla týkající se jednotlivých rozpočtových kapitol, ale informace z vyjednávání ministrů se šéfem resortu financí dávají tušit některé souvislosti. 

Senát se sice zákonem o státním rozpočtu nezabývá, ale podpořil zákony, které s rozpočtem, respektive jeho čerpáním úzce souvisí. Jde například o zákon, který umožňuje, aby o zvyšování důchodů rozhodovala vláda svým nařízením, přičemž by mohla v případě nízké valorizace podle statistických indexů rozhodnout i o vyšším zvýšení do určitého limitu, kterým by mělo být zvýšení u průměrného starobního důchodu až do 2,7 % jeho výš. Byly rovněž přijaty zákony související s dalším zlepšováním sociálních služeb, což předpokládá navýšení konkrétní rozpočtové položky.
Jsem přesvědčen, že rozpočet na rok 2017 dále podpoří také dopravu v širším smyslu, ale i z hlediska výstavby nových komunikací.  V Senátu jsme například v srpnu podpořili vládní návrh zákona týkající se prioritních staveb. Za důležité lze v tomto kontextu považovat, že do seznamu prioritních dopravních záměrů byla zařazena stavba D1 0136 Říkovice – Přerov. Dopravní situace kolem tohoto města je dlouhodobě neúnosná a dostavba D1 se tady vleče, potenciální zahájení stavby by tedy mělo napomoci situaci řešit. Z mého osobního pohledu je důležitá stavba východní tangenty u Olomouce, která na seznamu není a která v minulosti „zamrzla“. Proto spolu s občany usiluji, aby ministerstvo a ŘSD tento projekt začaly realizovat. Uvidíme tedy, zda peníze budou už v roce 2017.

Žijeme bohužel v neklidné době, a plně proto podporuji úsilí vlády o zajištění bezpečnosti občanů.  Rozpočet proto počítá s investičními výdaji zejména pro policii a hasiče nebo na boj proti terorismu. Je pak pozitivní, že téměř v samotném závěru rozpočtového vyjednávání se zajistit další finance navíc pro dobrovolné hasiče a policii.

Rozpočet jistě není dogma, i když některé parametry jako je výše schodku by měly být nepřekročitelné.  Nicméně jsem přesvědčen, že při dobré výkonosti naší ekonomiky se vždy najdou prostředky na potřebné výdaje. Jsem proto například rád, že od letošního září se zvýšila úroveň odměňování ve školství, protože vláda rozhodla o posílení rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 2,5 mld. Kč.  Nejsem zastáncem „projídání“ rozpočtu, nicméně jsem přesvědčen, že finance na potřebné výdaje ve školství, sociální oblasti nebo zdravotnictví by se podle možností vždy najít měly.    

Návrh státního rozpočtu na rok 2017 má před sebou dvouměsíční projednávání v Poslanecké sněmovně. Doba „porcování medvěda“ již dávno skončila, a chtělo by se mi tedy věřit, že poslanci podpoří vládní návrh.

Martin Tesařík