Martin Tesařík se narodil 3. července 1954 v Prostějově. Absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Olomouci a v roce 1978 získal titul inženýr na Vysokém učení technickém v Brně. Před vstupem do politiky působil jako ekonom ve Strojním a vývojovém závodě n.p. Prefa Olomouc a na Územním odboru Ministerstva zemědělství ČR v Olomouci.

V komunální politice působil jako člen Zastupitelstva města Olomouce celkem v 5ti funkčních obdobích, a to od roku 1990 do roku 2010 s tím, že od března do října 1998 vykonával funkci náměstka primátora pro oblast školství a od října 1998 do roku 2006 byl primátorem statutárního města Olomouce. Na podzim roku 2006 byl za Olomoucký volební kraj zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde se stal členem výboru pro obranu a mandátního a imunitního výboru, dále podvýboru pro obecní a městské policie. Vykonával také funkci předsedy podvýboru pro kontrolu plnění úkolů reforem Armády ČR. Po krajských volbách v říjnu roku 2008 byl zvolen hejtmanem Olomouckého kraje a vzdal se poslaneckého mandátu. V současné době pracuje jako senátor Parlamentu ČR, kterým byl zvolen za volební obvod č. 61 Olomouc na období 2010 až 2016. V horní parlamentní komoře působí mimo jiné jako místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, je také členem Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Řadovým členem České strany sociálně demokratické se stal v roce 1994, přičemž v následujících letech prošel řadou funkcí – předseda místní organizace ČSSD v Olomouci, v letech 2001 až 2004 vykonával funkci předsedy Krajského výkonného výboru ČSSD Olomouckého kraje. Na období 2003 až 2005 se stal místopředsedou ČSSD pro oblast komunální politiky.

Martin Tesařík aktivně spolupracuje a podporuje činnost občanských sdružení. Zejména se věnuje podpoře humanitární činnosti Českého červeného kříže, včetně dobrovolného dárcovství krve. V roce 2010 dovršil již 71 bezplatných darování krve a byla mu udělena záslužná medaile u příležitosti 50. výročí bezplatného dárcovství krve. Je také držitelem bronzové, stříbrné a zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského a mnoha resortních vyznamenání.

Martin Tesařík žije v Olomouci. Je ženatý, má dvě děti Michala a Martinu a dva vnuky.