Celkem 1584 lidí vyzvalo ministerstvo dopravy k urychlenému vybudování východního obchvatu města Olomouce. Tolik podpisů se sešlo pod peticí, kterou zorganizovali nespokojení obyvatelé olomouckých městských čtvrtí Holice, Hodolany, Bělidla, Chválkovice a Týneček. Sběr podpisů skončil v pátek 30. září.
 
„O petici byl mezi občany značný zájem. Hodně nám pomohla podpora senátora Martina Tesaříka, který už několik let o obnovení prací na východní tangentě bojuje. Spojili jsme v této věci síly a přidalo se k nám i město v osobě primátora Antonína Staňka,“ říká mluvčí iniciativy Pro tangentu Miloslav Šmída.
 
Senátora Martina Tesaříka nashromáždění takového počtu podpisů nepřekvapilo. „Tangenta je nezbytná. Obyvatelé významné části Olomouce, kteří trpí tranzitní dopravou ve směru od Přerova a od Šternberka, si to evidentně uvědomují,“ uvedl Tesařík. Ten původně za svou iniciativu, která vedla k obnově přípravy východního obchvatu, sklízel kritické hlasy. Postupně však většina oponentů přijala jeho názor a východní tangenta je nyní jedním z dominantních témat předvolební kampaně do Senátu na Olomoucku.
 
Vybudování východní tangenty v září v Olomouci podpořil i premiér Bohuslav Sobotka. Ten si v minulosti osobně prohlédl situaci na Chválkovické ulici v Olomouci, kde se každý den tvoří kolony. Po setkání na olomoucké radnici pak slíbil, že je pokud by se měla příprava stavby zdržovat, pomůže při jednání s jednotlivými ministerstvy.
 
Členové výboru v příštích dnech doručí petici s podpisovými archy na ministerstvo dopravy, kterému je určena. 
 
Sedmikilometrová silnice zvaná východní tangenta bude začínat ve směru od Přerova při vjezdu do Holice. Obytnou zástavbu mine vpravo a skončí až za Týnečkem, kde se napojí na silnici do Šternberka. Z města by měla odvést tranzitní dopravu, která dosud jezdí po ulicích Přerovská, Rolsberská, Hodolanská, Divišova, Pavlovická, Chválkovická a Šternberská.
 
------
 
Text petice:
 
Ministerstvo dopravy ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
 
My, níže podepsaní, žádáme Ministerstvo dopravy České republiky, aby urychleně zajistilo výstavbu takzvané východní tangenty města Olomouce. Východní obchvat uleví čtvrtím Holice, Hodolany, Bělidla, Chválkovice a Týneček od tranzitní dopravy. Po dokončení východní tangenty zmizí kolony z Chválkovické ulice, zlepší se důležité dopravní spojení ve směru na Šternberk, zvýší se bezpečnost v dotčených městských částech a sníží se dopady na životní prostředí včetně emisí a hluku.
 
Žádáme, aby ministerstvo dopravy prostřednictvím své organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR zajistilo ve spolupráci se statutárním městem Olomouc, Olomouckým krajem a všemi dalšími dotčenými institucemi co nejkratší termín zahájení výstavy východní tangenty, a to v takové trase, která bude mít minimální negativní dopad na život tamních obyvatel.
 
Za petiční výbor Bc. Miloslav Šmída

Východní tangenta