Jsem často zván na různé společenské, sportovní a kulturní akce, kde se mne lidé ptají, jak se mají bránit teroristické hrozbě, o níž se tolik mluví. Lidé viděli v médiích následky útoků v Madridu, Londýně, Paříži, Bruselu, Nice a Mnichově a mají přirozeně obavy. Přitom nemusí jít jen o násilí ze strany příznivců tzv. Islámského státu, ale i o útoky psychicky nemocných lidí, což je především naše dosavadní zkušenost. Média jsou velmi efektivní při šíření strachu, ale šíření osvěty se věnují velmi okrajově. Přitom náš stát v této věci již dlouhodobě dělá řadu věcí, ale pořád se o tom velmi málo ví. Minulý týden se například na ministerstvu vnitra konala mezinárodní konference k problematice ochrany měkkých cílů a terorismu. 

Měkké cíle, ale tvrdá obrana
Co jsou měkké cíle? Jsou to místa s velkým počtem lidí, která nejsou chráněna policií či armádou. Patří mezi ně školy, nemocnice, divadla, kluby, fotbalové stadiony, nákupní centra apod. V něčem je obrana proti teroristickým útokům podobná tomu, jak jsme se naučili v posledních desetiletích čelit povodním. Jde o kombinace technických opatření, monitoringu nebezpečí, sdílení informací a schopnosti rychlé reakce. Hlavně se na ochranu proti novým formám nebezpečí musí proškolit veřejná správa, bezpečnostní složky a provozovatelé či vlastníci „měkkých cílů“. A tady bychom neměli s ničím otálet a je možná začít hned. 

Se zástupci obcí a krajů podepsalo ministerstvo vnitra v lednu letošního roku memorandum o spolupráci v rámci sdílení informací bezpečnostních složek o určitých typech útoků (např. v případě útoku aktivního střelce, teroristického či jiného útoku). Od srpna je zřízena nepřetržitá telefonní linka na policejním prezidiu 800 255 255, která je určena provozovatelům a vlastníkům měkkých cílů. Pod vedením Národní centrály proti organizovanému zločinu byla založena pracovní skupina, která má přinášet konkrétní metodické rady a řešení. Někdo může namítnout, že je to hodně úřední postup, ale ministerstvo ani jinak postupovat nemůže. Nyní záleží na organizátorech různých akcí, aby se možným rizikům aktivně začali věnovat a obrátili se na ministerstvo a příslušné složky. Kraje, obce a jednotlivé instituce by na tuto činnost měly myslet ve svých rozpočtech. 

„Předvídej, dostaň se do bezpečí, nauč se reagovat“
Francie, která v letošním roce zažila tři velké teroristické útoky, zvyšuje s novým školním rokem bezpečnost svých vzdělávacích institucí. Na jejich ochranu byli povoláni rezervisté, ale různá opatření jsou zaměřena na učitele i žáky. Vše je založeno třech klíčových principech: Předvídej, dostaň se do bezpečí a nauč se reagovat. 

Česká společnost není vystavena srovnatelné hrozbě jako ta francouzská, ale i my bychom se měli začít problematice měkkých cílů důkladně věnovat. Do budoucna mohou naši experti systém ochrany různě vylepšovat. I u nás se hovoří o zapojení vojenských záloh či školení personálu škol, nemocnic apod. Terorismus neohrožuje naši společnost fyzicky, ale útočí především na naše emoce a politické principy. Nepropadejme šíření strachu a preventivně pečujme o hodnoty naší společnosti stejně jako o posílení bezpečnosti.

Obrázek otazníku