Martin Tesařík se krátce setkal s bývalým evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimírem Špidlou při příležitosti jeho návštěvy v regionu. Ústředním tématem setkání měla být vysoká nezaměstnanost v kraji, avšak vzhledem k aktuální situaci na Přerovsku jednali především o možnostech, jak zabezpečit adekvátní odstraňování povodňových škod a postiženým lidem poskytnout individualizovanou podporu, a to věcnou i sociální. Ohledně nezaměstnanosti se hovořilo zejména o způsobech, jak pomoci konkrétním jedincům, kteří byli v souvislosti s propouštěním postiženi. „Existuje mnoho nástrojů, kterými lze dopady propouštění zmírnit, jako je například globalizační fond, avšak v jeho využívání v České republice pokulháváme.“ sdělil Špidla.